แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 30 ยังแจ๋ว Basic สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง

฿ 2,750

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจและเข้ารับบริการ สำหรับแคมเปญครบรอบ 32 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้า #โอบกอดสุขภาพดีไปด้วยกัน

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 32 ปีของโรงพยาบาลพระรามเก้า ทางโรงพยาบาลจัดจำหน่ายแพ็กเกจสุขภาพแบบ Exclusive เพื่อแทนคำขอบคุณและมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่แข็งแรงให้กับท่านและครอบครัว โดยท่านสามารถซื้อแพ็กเกจสุขภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567 และด้วยการตอบรับจากผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการอย่างสูงสุด

รอบที่ 1 ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567
รอบที่ 2 ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ กรุณาทำการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยท่านสามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้ทั้งหมด 2 ช่องทางดังนี้ 

  • ท่านสามารถนัดหมายเข้ารับบริการผ่าน SMS โดยแสดง E-Coupon จากโรงพยาบาลพระรามเก้า ที่ท่านจะได้รับหลังทำการสั่งซื้อแพ็กเกจสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์สำเร็จ  
  • ท่านสามารถนัดหมายเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1270  

ลำดับการให้บริการจะเป็นไปตามลำดับที่ท่านทำนัดหมายล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการอาจทำให้ท่านต้องรอนานกว่าปกติ 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจล่วงหน้า 8-10 ชั่วโมง 
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ชั้น 12 อาคาร B โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยในวันเข้ารับบริการท่านสามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ทำการสั่งซื้อกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ  
  • แพ็กเกจดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ยกเว้นกรณีแพทย์มีการสั่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ 
  • เมื่อทำการสั่งซื้อแพ็กเกจเสร็จสิ้น ท่านจะไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการชำระเงินทุกครั้ง 
  • เนื่องจากเป็นแพ็กเกจโปรโมชันพิเศษที่จัดจำหน่ายและให้บริการในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ได้เข้ารับบริการตามวันที่โรงพยาบาลฯ กำหนด จะเป็นอันถือว่าแพ็กเกจหมดอายุ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เข้าใช้บริการ และทั้งนี้จะไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้ 
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
  • หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 1270 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง