แพ็กเกจตรวจการนอนหลับ 2 ช่วงเวลา (กลางวันและกลางคืน)

฿ 22,900

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

ผู้ป่วยที่มีอาการง่วงนอนมากผิดปกติจะได้รับการนัดหมายให้เข้ามาตรวจทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน

  1. polysomnogram with or without CPAP (split night polysomnogram) เป็นการตรวจ เพื่อ วัดระดับความลึกของการนอน วัดระดับออกซิเจน การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรวงอกและหน้าท้อง การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ในผู้ป่วยที่ตรวจพบมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea) อาจมีการใช้ CPAP (continuous positive airway pressure)ในช่วงครึ่งหลังของการนอน หรือที่เรียกว่า split night polysomnography
  2. multiple sleep latency test คือ การตรวจการนอนในเวลากลางวัน  โดยผู้ป่วยที่มีภาวะง่วงนอนผิดปกติ จะได้รับการตรวจการนอนขณะ งีบหลับ 4-5 ครั้ง ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อที่จะวินิจฉัยภาวะง่วงนอนมากผิดปกติ  โดยแพทย์จะใช้การตรวจนี้ วัดว่าผู้ป่วยสามารถหลับลึก ได้เร็วเพียงใด โดยวัดระยะเวลาเข้าสู่ REM sleep (Rapid eye movement sleep) ผู้ป่วยที่มีภาวะ multiple sleep latency test ผิดปกติ คือ ผู้ป่วยที่เข้าสู่การนอนหลับแบบ REM sleep เร็วผิดปกติ คือ ภายใน 8 นาที  โดยถ้ามีการงีบหลับมากกว่า 1 ครั้ง ที่มี multiple sleep latency test ผิดปกติ จะจัดว่ามีภาวะ idiopathic hypersomnia และถ้ามีการงีบหลับที่ผิดปกติ 2 ครั้งขึ้นไป คือ มีโรค narcolepsy

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง