โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด 19

฿ 2,500฿ 12,500

เลือกแพ็กเกจเพิ่ม

Voucher Image

Voucher Image

Voucher Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิด 19 PR9 Basic Post-COVID

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. การตรวจการอักเสบของร่างกาย (CRP)
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 5. วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition Analyzer
 6. การวัดสมรรถนะการทำงานของร่างกายเบื้องต้นด้วยการเดิน 6 นาที (6 minutes walk test)
 7. ประเมินอาการเหนื่อยหอบ (mMRC)
 8. ประเมินสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยภายหลังการติดเชื้อโดยแพทย์ (Mental Health Assessment)

รายการตรวจเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าแพทย์ :

 • ตรวจวัดปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid IgG level) 700 บาท
 • ตรวจวัดประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19  (Covid IgG level and NT Ab) 2,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิด 19 PR9 Advanced Post-COVID

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 4. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 6. การตรวจการอักเสบของร่างกาย (CRP)
 7. ตรวจการแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด (D-Dimer)
 8. ตรวจวัดปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid IgG level)
 9. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 10. วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition Analyzer
 11. การวัดสมรรถนะการทำงานของร่างกายเบื้องต้นด้วยการเดิน 6 นาที (6 minutes walk test)
 12. ประเมินอาการเหนื่อยหอบ (mMRC)
 13. ประเมินสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยภายหลังการติดเชื้อโดยแพทย์ (Mental Health Assessment)
 14. การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจโดยนักกายภาพบำบัด (Pulmonary and Cardiac rehabilitation)
 15. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายโดยนักโภชนาการ (Nutritional rehabilitation)

รายการตรวจเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าแพทย์ :

 • ตรวจวัดประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid IgG level and NT Ab) 2,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิด 19 PR9 Comprehensive Post-COVID

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 4. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 5. ตรวจการทำงานของตับ (Alk.Phosphatase)
 6. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 8. การตรวจการอักเสบของร่างกาย (CRP)
 9. ตรวจการแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด (D-Dimer)
 10. ตรวจวัดปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid IgG level)
 11. ตรวจวัดประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid IgG level and NT Ab)
 12. การตรวจสภาพปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low-dose CT for Lung Evaluation)
 13. การตรวจสมรรถภาพปอด Pulmonary Function Testing (PFT)
 14. วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition Analyzer
 15. การวัดสมรรถนะการทำงานของร่างกายเบื้องต้นด้วยการเดิน 6 นาที (6 minutes walk test)
 16. ประเมินอาการเหนื่อยหอบ (mMRC)
 17. ประเมินสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยภายหลังการติดเชื้อโดยแพทย์ (Mental Health Assessment)
 18. การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจโดยนักกายภาพบำบัด (Pulmonary and Cardiac rehabilitation)
 19. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายโดยนักโภชนาการ (Nutritional rehabilitation)
Share on facebook

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง