แพ็กเกจคลอดพรีเมียม Premium Delivery

฿ 65,000฿ 129,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้อง ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ค่ายาและเวชภันฑ์ ค่าเครื่องมือแพทย์ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ และค่าวิสัญญีแพทย์
  2. ราคาดังกล่าวสามารถซื้อและเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สูตินรีเวชชั้น 5 อาคาร A หรือโทร 1270

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง