Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ค้นหาแบบละเอียด

หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่สินค้า

แพ็กเกจและโปรโมชัน

แพ็กเกจตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยรหัสพันธุกรรม

฿ 26,000

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (สำหรับเด็ก)

฿ 12,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 30 ยังแจ๋ว Basic สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง

฿ 2,750

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 30 ยังแจ๋ว Advanced สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง

฿ 6,100

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 40 ยังสู้ Basic สำหรับคุณผู้ชาย

฿ 10,100

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 40 ยังสู้ Basic สำหรับคุณผู้หญิง

฿ 11,200

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 40 ยังสู้ Advanced สำหรับคุณผู้ชาย

฿ 16,200

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 40 ยังสู้ Advanced สำหรับคุณผู้หญิง

฿ 13,500

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 50 ยังฟิต Basic สำหรับคุณผู้ชาย

฿ 23,500

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 50 ยังฟิต Basic สำหรับคุณผู้หญิง

฿ 28,500

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 50 ยังฟิต Advanced สำหรับคุณผู้ชาย

฿ 25,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 50 ยังฟิต Advanced สำหรับคุณผู้หญิง

฿ 29,900