หมวดหมู่: แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 33,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 29,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 29,900฿ 33,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 29,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 25,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 25,900฿ 29,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 19,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 16,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 16,900฿ 19,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 12,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 10,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 10,900฿ 12,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 25 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 7,490

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 25 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 7,490

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 25 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 7,490

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 20 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 2,990