หมวดหมู่: ตรวจสุขภาพหัวใจ

แพ็กเกจทดสอบสมรรถภาพระบบหัวใจ ปอด และความฟิต (CPET/ VO2 MAX)

฿ 3,500

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพร่างกาย ระบบหัวใจ และปอด (9 Healthy Heart: VO2 MAX)

฿ 9,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (9 Healthy Heart: CAC)

฿ 8,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (9 Healthy Heart: ECHO)

฿ 7,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST)

฿ 6,900

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (3D Digital Mammogram with Breast Ultrasound)

฿ 4,700

แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง EVENT Recorder

฿ 7,900

แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง Holter Monitoring

฿ 8,900฿ 9,900