Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลพระรามเก้า

การตรวจสุขภาพหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากหัวใจเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ทำงานอย่างไม่หยุดพักตลอดชีวิต การตรวจสุขภาพหัวใจไม่เพียงแค่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคเกี่ยวกับหัวใจเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันโรคและความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับหัวใจในอนาคตได้อีกด้วย

บริการตรวจสุขภาพหัวใจ

การตรวจสุขภาพหัวใจประกอบด้วยการทดสอบหลายอย่าง เช่น

 • การตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)
 • ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ระบบหัวใจ และปอด (VO2 MAX)
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST)
 • การตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง EVENT Recorder
 • การตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง Holter Monitoring
 • การตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)

อาการของโรคหัวใจที่พบบ่อย

 1. เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก
 2. หายใจลำบากหรือหายใจถี่
 3. ใจสั่น
 4. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 5. บวมที่ขาและเท้า
 6. เวียนศีรษะหรือหน้ามืด
 7. นอนราบไม่ได้ ต้องนอนหนุนหมอนสูง

อาการเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งหากสงสัยว่าเป็นอาการของโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว โดยเฉพาะหากมีอาการรุนแรงหรือเกิดขึ้นกะทันหัน อย่างไรก็ตามเราสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพหัวใจได้แม้ว่ายังไม่มีอาการเหล่านี้

แพ็กเกจเช็คหัวใจให้ชัวร์ Exclusive Heart

เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจแบบครอบคลุม เพื่อประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอย่างละเอียด แพ็กเกจนี้ออกแบบมาเพื่อคัดกรองปัจจัยเสี่ยงและตรวจประเมินความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงที เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจเชิงรุก

แพ็กเกจเช็คหัวใจให้ชัวร์ Exclusive Heart

฿ 6,300฿ 7,300

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพร่างกาย ระบบหัวใจ และปอด (9 Healthy Heart: VO2 MAX)

การตรวจสมรรถภาพร่างกาย ระบบหัวใจ และปอด (VO2 MAX) การทดสอบนี้ใช้ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงความแข็งแรงของปอด โดยที่ค่า VO2 MAX ที่ดีจะบอกถึงสมรรถภาพทางกายที่ดีและร่างกายสามารถใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพร่างกาย ระบบหัวใจ และปอด (9 Healthy Heart: VO2 MAX)

฿ 9,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (9 Healthy Heart: CAC)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (9 Healthy Heart: CAC) เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจที่มีรายการตรวจสุขภาพหัวใจพื้นฐานและมีการตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจเพิ่มเติม เพื่อเป็นการคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีความแม่นยำมากขึ้น และทำให้ทราบถึงสุขภาพโดยรวมของหัวใจอีกด้วย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (9 Healthy Heart: CAC)

฿ 8,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST)

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) เป็นวิธีประเมินการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย โดยผู้ทดสอบจะวิ่งบนสายพานที่มีความเร็วและความชันเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ในระหว่างนั้นจะมีการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ แพทย์จะดูค่าต่าง ๆ เพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และความแข็งแรงของร่างกาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST) เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจที่มีรายการตรวจสุขภาพหัวใจพื้นฐานและการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพานเพิ่มเติม เพื่อให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำมากขึ้น และทำให้ทราบถึงสุขภาพโดยรวมของหัวใจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST)

฿ 6,900

แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง EVENT Recorder

การตรวจหัวใจด้วยการติดเครื่อง EVENT Recorder เป็นวิธีติดตามและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการใจสั่น ผู้ป่วยจะสวมอุปกรณ์พกพาที่สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ทันทีเมื่อเกิดอาการ การตรวจนี้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยสาเหตุของอาการใจสั่นได้แม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่อาการเกิดขึ้นไม่บ่อยหรือไม่สามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่น

แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง EVENT Recorder นี้เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจที่มีรายการตรวจสุขภาพหัวใจพื้นฐานอื่น ๆ ด้วย ซึ่งทำให้แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น และทำให้ทราบถึงสุขภาพโดยรวมของหัวใจ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง EVENT Recorder

฿ 7,900

แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง Holter Monitoring

การตรวจคัดกรองอาการใจสั่นด้วยเครื่อง Holter Monitoring เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่องตลอด 24-48 ชั่วโมง ซึ่งจะบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันปกติ วิธีนี้ช่วยให้แพทย์ตรวจพบความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง Holter Monitoring นี้เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจที่มีรายการตรวจสุขภาพหัวใจพื้นฐานอื่น ๆ ด้วย ซึ่งทำให้แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น และทำให้ทราบถึงสุขภาพโดยรวมของหัวใจอีกด้วย

แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการใจสั่น พร้อมติดเครื่อง Holter Monitoring

฿ 8,900฿ 9,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง หรือ ECHO เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงสร้างภาพเคลื่อนไหวของหัวใจ การตรวจนี้จะช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้าง ขนาด และการทำงานของหัวใจและลิ้นหัวใจได้อย่างละเอียด ทำให้สามารถวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจ และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจได้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO) เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจที่มีรายการตรวจสุขภาพหัวใจพื้นฐานอื่น ๆ ด้วย ซึ่งทำให้แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น และทำให้ทราบถึงสุขภาพโดยรวมของหัวใจอีกด้วย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)

฿ 7,900