โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับเด็ก

฿ 990

Voucher Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับเด็ก (ตั้งแต่ 4 ขวบ – 15 ปี)

  1. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง               
  2. ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,ชีพจร
  3. ตรวจวัดระดับการมองเห็นที่เหมาะสมตามอายุและพัฒนาการ
  4. ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง
  5. ตรวจความเคลื่อนไหวของดวงตา                        
  6. ตรวจหาภาวะตาบอดสี                                 
  7. ตรวจระดับการเห็นภาพ 3 มิติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง