Isokinetic & Isotonic ออกกำลังกายในยิม ร่วมกับออกกำลังกายด้วยเครื่องไอโซคิเนติก จำนวน 4 ครั้ง

฿ 8,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • การพิจารณาใช้แพ็กเกจ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง ชั้น 11 อาคาร B โรงพยาบาลพระรามเก้า
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง