หมวดหมู่: แพ็กเกจทั้งหมด

วัคซีนป้องกันงูสวัด 2 เข็ม

฿ 13,300

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

฿ 3,500฿ 6,800

The Transformer ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ก่อน-หลัง) / ออกกำลังกายในยิม / Ice Lab / นวดทางการกีฬา จำนวน 24 ครั้ง

฿ 39,000

Isokinetic & Isotonic ออกกำลังกายในยิม ร่วมกับออกกำลังกายด้วยเครื่องไอโซคิเนติก จำนวน 4 ครั้ง

฿ 8,000

Gym & Reformer ออกกำลังกายในยิม ร่วมกับออกกำลังกายด้วยเครื่องรีฟอร์เมอร์ จำนวน 10 ครั้ง

฿ 20,000

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep)

฿ 1,600

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Prep+HPV DNA PCR

฿ 3,400

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (3D Digital Mammogram with Breast Ultrasound)

฿ 3,400฿ 4,700

แพ็กเกจ LASIK

฿ 35,900฿ 90,000

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพร่างกาย ระบบหัวใจ และปอด (9 Healthy Heart: VO2 MAX)

฿ 9,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (9 Healthy Heart: CAC)

฿ 8,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST)

฿ 6,900

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์

฿ 6,900฿ 20,700

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคไต

฿ 990฿ 3,690

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT Lung Screening)

฿ 5,500

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อเอชพีวี (HPV DNA Test)

฿ 2,300