หมวดหมู่: แพ็กเกจทั้งหมด

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

฿ 1,990฿ 5,900

แพ็กเกจเลสิก และ แพ็กเกจเลสิกพร้อมห้องพัก 1 คืน

฿ 35,900฿ 90,000

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (9 Healthy Heart: ECHO)

฿ 6,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจพร้อมตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (9 Healthy Heart: CAC)

฿ 7,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST)

฿ 5,900

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพร่างกาย ระบบหัวใจ และปอด (9 Healthy Heart: VO2 MAX)

฿ 8,900

แพ็กเกจตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (CT Coronary Artery Calcuim Score)

฿ 4,000

แพ็กเกจทดสอบสมรรถภาพระบบหัวใจ ปอด และความฟิต (CPET/ VO2 MAX)

฿ 3,500

แพ็กเกจตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)

฿ 4,000

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)

฿ 2,600

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

฿ 255,000฿ 539,000

แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน (Diabetic Screening)

฿ 2,490฿ 2,790

แพ็กเกจตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI

฿ 8,900

แพ็กเกจตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง

฿ 4,500

แพ็กเกจ Fit My Mom

฿ 5,900

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเท้าและข้อเท้า

฿ 3,200