สิทธิทันตกรรม ประกันสังคม

฿ 900

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน