แพ็กเกจกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS & DTMS)

฿ 17,000฿ 25,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น 
  • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้ 
  • ราคานี้ไม่รวมค่ารักษากรณีอื่น ๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน 
  • กรณีที่มีค่ายา หรือการรักษานอกเหนือจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุในแพ็กเกจ คิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง 
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ Mind Center อาคาร B ชั้น 9

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง