แพ็กเกจตรวจการได้ยินโดยละเอียด

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน