แพ็กเกจเช็คหัวใจให้ชัวร์ Exclusive Heart

฿ 6,300฿ 7,300

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจ

**เนื่องจากรพ.พระรามเก้าจัดทำแพ็กเกจตรวจสุขภาพในราคาโปรโมชันที่สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของท่านขอให้ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้ารับบริการ**

ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจและเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทดสอบ

 
 1. ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า โรงพยาบาลพระรามเก้า อาคาร A ชั้น 3
 2. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 3 วัน
 3. ติดต่อเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 วัน
 4. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นท่านจะได้รับ SMS จากรพ.พระรามเก้า ในการจัดส่งข้อมูลแพ็กเกจที่ท่านซื้อสำหรับให้ท่านทำนัดหมายเข้ารับบริการ ดังนั้นกรุณาระบุข้อมูลเบอร์ติดต่อในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
 5. กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1270
 6. กรุณาแสดง QR Code ที่ท่านได้รับหลังจากทำนัดหมายเสร็จสิ้น หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอนการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจ

**เนื่องจากรพ.พระรามเก้าจัดทำแพ็กเกจตรวจสุขภาพในราคาโปรโมชันที่สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของท่านขอให้ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้ารับบริการ**

ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจและเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทดสอบ

 1. ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า โรงพยาบาลพระรามเก้า อาคาร A ชั้น 3
 2. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 3 วัน
 3. ติดต่อเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 วัน
 4. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นท่านจะได้รับ SMS จากรพ.พระรามเก้า ในการจัดส่งข้อมูลแพ็กเกจที่ท่านซื้อสำหรับให้ท่านทำนัดหมายเข้ารับบริการ ดังนั้นกรุณาระบุข้อมูลเบอร์ติดต่อในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
 5. กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1270
 6. กรุณาแสดง QR Code ที่ท่านได้รับหลังจากทำนัดหมายเสร็จสิ้น หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอนการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพ็กเกจ :

Exclusive Heart 1, Exclusive Heart 2