หมวดหมู่: แพ็กเกจตรวจสุขภาพทั้งหมด

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep)

฿ 1,600

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Liquid prep

฿ 4,900

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Prep+HPV DNA PCR

฿ 3,400

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (3D Digital Mammogram with Breast Ultrasound)

฿ 3,400฿ 4,700

แพ็กเกจตรวจคัดกรองความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์

฿ 2,600

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 33,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 29,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 29,900฿ 33,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 29,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 25,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 25,900฿ 29,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 19,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 16,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 16,900฿ 19,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)

฿ 12,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย)

฿ 10,900