แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Test ทดสอบภูมิแพ้อากาศและอาหาร

฿ 2,490฿ 3,490

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจ

**เนื่องจากรพ.พระรามเก้าจัดทำแพ็กเกจตรวจสุขภาพในราคาโปรโมชันที่สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของท่านขอให้ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้ารับบริการ**

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นท่านจะได้รับ SMS จากรพ.พระรามเก้า ในการจัดส่งข้อมูลแพ็กเกจที่ท่านซื้อสำหรับให้ท่านทำนัดหมายเข้ารับบริการ ดังนั้นกรุณาระบุข้อมูลเบอร์ติดต่อในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
 2. กรุณาทำนัดหมายผ่านระบบ SMS ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน และขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการท่านที่ไม่ได้ทำนัดหมายล่วงหน้า กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1270
 3. กรุณาแสดง QR Code ที่ท่านจะได้รับจากทำนัดหมาย หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอนการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ
 4. หากเลยระยะเวลาในการให้บริการตามที่กำหนด E-Coupon ของท่านจะมีสถานะหมดอายุ รพ.พระรามเก้าขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้บริการหรือทอน คืน เป็นเงินได้ในทุกกรณี
 5. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • กรุณางดรับประทานยาแก้แพ้ก่อนเข้ารับการตรวจล่วงหน้า 7 วัน
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กุมารเวชชั้น 10 อาคาร B

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจ

**เนื่องจากรพ.พระรามเก้าจัดทำแพ็กเกจตรวจสุขภาพในราคาโปรโมชันที่สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของท่านขอให้ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้ารับบริการ**

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นท่านจะได้รับ SMS จากรพ.พระรามเก้า ในการจัดส่งข้อมูลแพ็กเกจที่ท่านซื้อสำหรับให้ท่านทำนัดหมายเข้ารับบริการ ดังนั้นกรุณาระบุข้อมูลเบอร์ติดต่อในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
 2. กรุณาทำนัดหมายผ่านระบบ SMS ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน และขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการท่านที่ไม่ได้ทำนัดหมายล่วงหน้า กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1270
 3. กรุณาแสดง QR Code ที่ท่านจะได้รับจากทำนัดหมาย หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอนการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ
 4. หากเลยระยะเวลาในการให้บริการตามที่กำหนด E-Coupon ของท่านจะมีสถานะหมดอายุ รพ.พระรามเก้าขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้บริการหรือทอน คืน เป็นเงินได้ในทุกกรณี
 5. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • กรุณางดรับประทานยาแก้แพ้ก่อนเข้ารับการตรวจล่วงหน้า 7 วัน
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กุมารเวชชั้น 10 อาคาร B

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพ็กเกจ :

Skin Test ทดสอบภูมิแพ้อากาศหรืออาหาร, Skin Test ทดสอบภูมิแพ้อากาศและอาหาร