แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง)

฿ 25,900฿ 29,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพอายุ 50 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ มากขึ้น การตรวจสุขภาพจะช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ  เสริมสร้างสุขภาพ และช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายการตรวจ แพ็กเกจตรวจสุขภาพอายุ 50 ปีขึ้นไป

รายการตรวจ แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (สำหรับคุณผู้ชาย)

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจการทำงานของไต BUN
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 • ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจการทำงานของตับ Alk.Phosphatase
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 • ตรวจกรดยูริค (โรคเกาต์) Uric Acid
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน Upper Abdominal Ultrasound
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง Lower Abdominal Ultrasound
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test
 • ตรวจระดับแคลเซียมที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ Calcium Score CT Scan
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ไทรอยด์ Thyroid Ultrasound
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT Lung Screening
 • สมุดรายงานสุขภาพ Health Report
 • คูปองอาหาร Food Coupon

รายการตรวจ แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (สำหรับคุณผู้หญิง)

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจการทำงานของไต BUN
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 • ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจการทำงานของตับ Alk.Phosphatase
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 • ตรวจกรดยูริค (โรคเกาต์) Uric Acid
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D
 • ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน Upper Abdominal Ultrasound
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง Lower Abdominal Ultrasound
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test
 • ตรวจระดับแคลเซียมที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ Calcium Score CT Scan
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ไทรอยด์ Thyroid Ultrasound
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก L-SPINE & HIP JOINT:AP
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT Lung Screening
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Liquid Prep and Pelvic Examination
 • สมุดรายงานสุขภาพ Health Report
 • คูปองอาหาร Food Coupon

ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจล่วงหน้า 8-10 ชั่วโมง
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้า อาคาร B ชั้น 12
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น โดยท่านจะได้รับ SMS เพื่อทำนัดหมายด้วยตนเอง หรือติดต่อที่เบอร์ 1270 เพื่อทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการท่านที่ไม่ได้ทำนัดหมายล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • E-Coupon รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
 • E-Coupon ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 • E-Coupon ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของโรงพยาบาลพระรามเก้าได้
 • โรงพยาบาลพระรามเก้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการออก E-Coupon ใหม่ในทุกกรณี
 • โรงพยาบาลพระรามเก้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาแสดง QR code นัดหมายหรือแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของท่านก่อนเข้ารับบริการ
 • หาก E-Coupon หมดอายุ รพ.พระรามเก้า ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และ E-Coupon ไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้
 • เมื่อท่านทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ จะไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี
 • ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

โรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นมอบบริการการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล พร้อมทีมแพทย์มากประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นมอบบริการทางการแพทย์แก่ทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการ โรงพยาบาลของเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อมอบการดูแลสุขภาพที่คุณไว้วางใจได้

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพอายุ 50 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ มากขึ้น การตรวจสุขภาพจะช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ  เสริมสร้างสุขภาพ และช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายการตรวจ แพ็กเกจตรวจสุขภาพอายุ 50 ปีขึ้นไป

รายการตรวจ แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (สำหรับคุณผู้ชาย)

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจการทำงานของไต BUN
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 • ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจการทำงานของตับ Alk.Phosphatase
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 • ตรวจกรดยูริค (โรคเกาต์) Uric Acid
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน Upper Abdominal Ultrasound
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง Lower Abdominal Ultrasound
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test
 • ตรวจระดับแคลเซียมที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ Calcium Score CT Scan
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ไทรอยด์ Thyroid Ultrasound
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT Lung Screening
 • สมุดรายงานสุขภาพ Health Report
 • คูปองอาหาร Food Coupon

รายการตรวจ แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (สำหรับคุณผู้หญิง)

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจการทำงานของไต BUN
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 • ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจการทำงานของตับ Alk.Phosphatase
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 • ตรวจกรดยูริค (โรคเกาต์) Uric Acid
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D
 • ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน Upper Abdominal Ultrasound
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง Lower Abdominal Ultrasound
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test
 • ตรวจระดับแคลเซียมที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ Calcium Score CT Scan
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ไทรอยด์ Thyroid Ultrasound
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก L-SPINE & HIP JOINT:AP
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT Lung Screening
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Liquid Prep and Pelvic Examination
 • สมุดรายงานสุขภาพ Health Report
 • คูปองอาหาร Food Coupon

ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจล่วงหน้า 8-10 ชั่วโมง
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้า อาคาร B ชั้น 12
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น โดยท่านจะได้รับ SMS เพื่อทำนัดหมายด้วยตนเอง หรือติดต่อที่เบอร์ 1270 เพื่อทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการท่านที่ไม่ได้ทำนัดหมายล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • E-Coupon รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
 • E-Coupon ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 • E-Coupon ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของโรงพยาบาลพระรามเก้าได้
 • โรงพยาบาลพระรามเก้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการออก E-Coupon ใหม่ในทุกกรณี
 • โรงพยาบาลพระรามเก้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาแสดง QR code นัดหมายหรือแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของท่านก่อนเข้ารับบริการ
 • หาก E-Coupon หมดอายุ รพ.พระรามเก้า ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และ E-Coupon ไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้
 • เมื่อท่านทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ จะไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี
 • ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

โรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นมอบบริการการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล พร้อมทีมแพทย์มากประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นมอบบริการทางการแพทย์แก่ทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการ โรงพยาบาลของเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อมอบการดูแลสุขภาพที่คุณไว้วางใจได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพ็กเกจ :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้ชาย), แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (คุณผู้หญิง)