แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST)

฿ 6,900

ตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST)

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test: EST) เป็นการตรวจวัดการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย โดยผู้เข้ารับการตรวจจะเดินหรือวิ่งบนสายพาน แพทย์จะติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิต และสังเกตอาการต่าง ๆ เช่น เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ในขณะทำการทดสอบ เพื่อประเมินสมรรถภาพหัวใจ

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพานสามารถช่วยประเมินอาการเจ็บหน้าอก ตรวจหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจโดยรวม

และในแพ็กเกจนี้ยังประกอบไปด้วยรายการตรวจสุขภาพหัวใจอื่น ๆ ด้วย ทำให้สามารถบอกถึงสุขภาพโดยรวมของระบบหัวใจและหลอดเลือด และยังเป็นข้อมูลในการวางแผนการดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

รายการตรวจสุขภาพหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (9 Healthy Heart: EST)

 1. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ (Exercise Stress Test: EST)
 2. พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Compleate Blood Count: CBC)
 4. ตรวจค่าน้ำตาลสะสม (Hemoglobin A1C: HbA1C)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar: FBS)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (High Density Lipoprotein: HDL)
 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Low Density Lipoprotein: LDL)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจวัดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ (hs-CRP)
 13. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย (ABI)
 14. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG)

ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ชั้น 3 อาคาร A

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นท่านจะได้รับ SMS จากรพ.พระรามเก้า ในการจัดส่งข้อมูลแพ็กเกจที่ท่านซื้อสำหรับให้ท่านทำนัดหมายเข้ารับบริการ ดังนั้นกรุณาระบุข้อมูลเบอร์ติดต่อในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
 • กรุณาทำนัดหมายผ่านระบบ SMS ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน และขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการท่านที่ไม่ได้ทำนัดหมายล่วงหน้า กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1270
 • กรุณาแสดง QR Code ที่ท่านจะได้รับจากทำนัดหมาย หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอนการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ
 • หากเลยระยะเวลาในการให้บริการตามที่กำหนด E-Coupon ของท่านจะมีสถานะหมดอายุ รพ.พระรามเก้าขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้บริการหรือทอน คืน เป็นเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

โรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นมอบบริการการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล พร้อมทีมแพทย์มากประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นมอบบริการทางการแพทย์แก่ทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการ โรงพยาบาลของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อมอบการดูแลสุขภาพที่คุณไว้วางใจได้

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง