โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก

฿ 990

Voucher Image

รายการตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก

1. ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,ชีพจร (Bodyweight, Height, Blood Pressure, Pulse)

2. การตรวจเลือด (Blood Test)

2.1     ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete blood count)

2.2    ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

2.3    ตรวจตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1c)

2.4    ตรวจไขมันในเลือด (T. Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)

2.5    ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

หมายเหตุ  :  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์สรุปผล

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง