แพ็กเกจตรวจคัดกรองอาการปวด หลัง บ่า ไหล่

฿ 2,290

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจ

**เนื่องจากรพ.พระรามเก้าจัดทำแพ็กเกจตรวจสุขภาพในราคาโปรโมชันที่สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของท่านขอให้ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้ารับบริการ**

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นท่านจะได้รับ SMS จากรพ.พระรามเก้า ในการจัดส่งข้อมูลแพ็กเกจที่ท่านซื้อสำหรับให้ท่านทำนัดหมายเข้ารับบริการ ดังนั้นกรุณาระบุข้อมูลเบอร์ติดต่อในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ถูกต้อง
  2. กรุณาทำนัดหมายผ่านระบบ SMS ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน และขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการท่านที่ไม่ได้ทำนัดหมายล่วงหน้า กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1270
  3. กรุณาแสดง QR Code ที่ท่านจะได้รับจากทำนัดหมาย หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอนการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ
  4. หากเลยระยะเวลาในการให้บริการตามที่กำหนด E-Coupon ของท่านจะมีสถานะหมดอายุ รพ.พระรามเก้าขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้บริการหรือทอน คืน เป็นเงินได้ในทุกกรณี
  5. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์รักษ์ข้อ ชั้น 3 อาคาร A

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง