โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไตและตรวจอัลตราซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ

฿ 3,690

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, ชีพจร
 3. การตรวจเลือด
  3.1 ตรวจหาการทำงานโรคไต
  3.2 ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด
  3.3 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  3.4 ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด
 4. ตรวจปัสสาวะ
 5. ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ
 6. ตรวจอัลตราซาวน์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง