แพ็กเกจตรวจนอนกรนสำหรับเด็ก

฿ 23,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

การตรวจ sleep test ในเด็ก จะทำในเด็กที่มีอาการต่างๆ เช่น

  1. มีภาวะง่วงนอนมากผิดปกติ เวลากลางวัน
  2. มีภาวะตื่นยากในตอนเช้า
  3. มีอาการนอนกรนในเวลากลางคืน
  4. มีปัญหาขณะนอนหลับ เช่น นอนละเมอรุนแรง

การตรวจ sleep polysomnogram จะทำในขณะที่เด็กหลับตลอดคืน ทำโดยโดยให้เด็กมานอนในห้องพิเศษ ที่โรงพยาบาล 1 คืนพร้อมผู้ปกครอง มีพยาบาลพิเศษและผู้เชี่ยวชาญ คอยสังเกตการหายใจของเด็ก เครื่องคอมพิวเตอร์จะวัดค่าต่างๆ เช่น ความเข้มข้นของออกซิเจน ความลึกของการนอนหลับ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออกและท้อง ผ่านสายที่แปะด้วยสติกเกอร์ที่ตำแหน่งต่างๆ บนตัวเด็ก และบันทึกข้อมูลไว้ตลอด 6-8 ชั่วโมง การตรวจนี้ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เด็กเจ็บปวด และไม่ได้รบกวน การนอนของเด็ก ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์จะบอกให้ทราบได้ว่าเด็กมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับหรือไม่ และความผิดปกติที่พบมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด

การตรวจนี้ควรสั่งนัดหมายผ่านกุมารแพทย์ เพื่อซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนการทำ sleep test

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง