วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม (QDENGA VACCINE)

฿ 4,800

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น 
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้ 
 • ราคานี้ไม่รวมค่ารักษากรณีอื่น ๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน 
 • กรณีที่มีค่ายา หรือการรักษานอกเหนือจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุในแพ็กเกจ คิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง 
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง ชั้น 12 อาคาร B  โทร 1270

ข้อมูลของวัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ 2566

วัคซีนไข้เลือดออกชนิดที่ 2 หรือวัคซีนชื่อ QDenga® นี้ มีการใช้แล้วใน 16 ประเทศทั่วโลก เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น สามารถป้องกันสายพันธุ์ที่ 1 และ 2 ได้ดี ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบมากและเป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทย

ข้อดีของวัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ 2566

 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกโดยรวมได้ 80% 
 • ป้องกันการนอน รพ.จากไข้เลือดออกได้ถึง 90% 
 • สามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 4-60 ปี
 • สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน 
 • ไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกก่อนได้รับวัคซีน

วัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ 2566 ฉีดอย่างไร?

วัคซีนชนิดใหม่นี้ ต้องฉีดจำนวน 2 เข็ม เข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous) เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 3 เดือน

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ 2566

 1. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วย HIV เป็นต้น
 2. หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร โดยแนะนำให้หญิงวัยเจริญพันธุ์คุมกำเนิดหลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เดือน อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีน 
 3. ผู้ที่มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง

ความปลอดภัยและผลข้างเคียงของวัคซีน

วัคซีนมีความปลอดภัย มีผลข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นอาการที่พบทั่วไปหลังการได้รับวัคซีน ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 2 วันหลังฉีด และหายได้เองภายใน 3-4 วัน และเมื่อติดตามผลหลังฉีดวัคซีนไป 4.5 ปี ก็ไม่พบการป่วยด้วยไข้เลือดออกที่อาการรุนแรงมากขึ้นในผู้ที่ฉีดวัคซีนโดยไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยอาการข้างเคียงที่พบได้ ได้แก่ 

 • อาการปวดบวมแดงร้อนเฉพาะบริเวณที่ฉีด 
 • อาการไข้ ปวดเมื่อยตัว 
 • ปวดศีรษะ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง