หมวดหมู่: โปรแกรมผ่าตัด

โปรแกรมผ่าตัดแผลเล็กทางนรีเวช

฿ 62,500฿ 224,500

โปรแกรมผ่าตัดต้อหิน

฿ 42,900

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

฿ 124,400฿ 129,400

โปรแกรมผ่าตัดแก้ไขสายตา

฿ 105,900฿ 127,900

โปรแกรมผ่าตัดไซนัสผ่านกล้องเอนโดสโคป

฿ 22,500฿ 199,500

โปรแกรมผ่าตัดฝ่าเท้า

฿ 135,000

โปรแกรมผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมแบบดมยา (นอน 1 คืน)

฿ 64,500

โปรแกรมผ่าตัดรักษาไส้ติ่ง

฿ 171,500

โปรแกรมผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน

฿ 110,000฿ 275,000

โปรแกรมผ่าตัดข้อไหล่

฿ 193,000฿ 315,000

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

฿ 135,000฿ 449,000

โปรแกรมผ่าตัดมะเร็งเต้านม

฿ 179,500฿ 364,500

โปรแกรมผ่าตัดรักษาไทรอยด์

฿ 171,500฿ 336,500

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร

฿ 75,000฿ 99,000

โปรแกรมผ่าตัดสลายต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียม (เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง)

โปรแกรมผ่าตัดต่อมทอนซิล Tonsillectomy

฿ 79,500